lobis

lobis
lõbis sm. (2) 1. R, K, S.Dauk turtas: Kažin kokio lõbio jie ir neturi Vrb. Vei, kaip skūnės, kur mūsų lõbiai buvo sukrauti, nei pūstynės stov K.Donel. Jis ieško didžių lõbių KI84. Buvo du broliu labai turtingu, kad jiedu savo galo lobių nežinojo BsPIV11. Šisai žmogus … turėjo didį lobį, daug pinigų, daug šeimynos, daug pekaus BPII194. Jos paniekino visus lobius ir turtus DP525. Nevogsi svetimo lobio 411. Lobio geidulys, trokštulys turtės SD128. ^ Atsiskyrusi avis vilkui lobis KrvP(Ut). Svieto lobis – šiaudų kūlys (turtai yra nepastovus dalykas) PrLXVII21. Neimsi glėbiu lobį, pradėdamas gyventi (iš karto turtingas nepasidarysi) B. Lobis budina, vargas migina (turtas suteikia drąsos, skurdas prislegia) B. 2. prk. dvasinės, kultūrinės vertybės: Atskleisti ir padaryti žmonėms prieinamus visus meno lobius! . Neeikvok dėlei manęs savo širdies lobių . | Po mūsų kūnu bei krauju apdengts est lobis lobių 181. 3. paslėpti, užkasti pinigai, brangenybės ar šiaip kokios vertybės: Vaikeliai, aš mirštu, bet darže palieku jums didelį lobį, arba skarbą BsPIII105. Sidabrinių papuošalų lobiai . Įdomus žalvario amžiaus lobis buvo rastas buvusiuose Nortikėnuose, Sambijoje . 4. iždas: Mokėjęs penkis auksinus į kunegaikščio lobį S.Dauk. 5. gobšumas, godulys, gobis: Ir kuniguo kartais lõbis pripula K.Būg(Kv).

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • lobis — lõbis dkt. Vi̇̀sas màno lõbis – šiõs knỹgos …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • lobis — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Gėrybių sankaupa. atitikmenys: angl. treasure; wealth vok. Schatz rus. сокровище …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • lobis — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokymo ir auklėjimo turinio vertybių visuma. Lobio terminą vartojo lietuvių pedagogai S. Šalkauskis ir J. Laužikas, turėdami galvoje mokymo turinio, ugdymo gėrybes ar vertybes. Šis terminas pasitaiko ir… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • Schatz — lobis statusas T sritis švietimas apibrėžtis Gėrybių sankaupa. atitikmenys: angl. treasure; wealth vok. Schatz rus. сокровище …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • treasure — lobis statusas T sritis švietimas apibrėžtis Gėrybių sankaupa. atitikmenys: angl. treasure; wealth vok. Schatz rus. сокровище …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • wealth — lobis statusas T sritis švietimas apibrėžtis Gėrybių sankaupa. atitikmenys: angl. treasure; wealth vok. Schatz rus. сокровище …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • сокровище — lobis statusas T sritis švietimas apibrėžtis Gėrybių sankaupa. atitikmenys: angl. treasure; wealth vok. Schatz rus. сокровище …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • Schatz — lobis statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokymo ir auklėjimo turinio vertybių visuma. Lobio terminą vartojo lietuvių pedagogai S. Šalkauskis ir J. Laužikas, turėdami galvoje mokymo turinio, ugdymo gėrybes ar vertybes. Šis terminas pasitaiko… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • treasure — lobis statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokymo ir auklėjimo turinio vertybių visuma. Lobio terminą vartojo lietuvių pedagogai S. Šalkauskis ir J. Laužikas, turėdami galvoje mokymo turinio, ugdymo gėrybes ar vertybes. Šis terminas pasitaiko… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • wealth — lobis statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokymo ir auklėjimo turinio vertybių visuma. Lobio terminą vartojo lietuvių pedagogai S. Šalkauskis ir J. Laužikas, turėdami galvoje mokymo turinio, ugdymo gėrybes ar vertybes. Šis terminas pasitaiko… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”